II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne „Choroby Przełyku i Żołądka"

II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne
„Choroby Przełyku i Żołądka"

Collegium Maius ul. Jaczewskiego 4, Lublin
14-15 czerwca 2019

O konferencji

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


w imieniu własnym oraz Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszamy do udziału w II Lubelsko-Krakowskich Dniach Chirurgicznych, których tematem przewodnim są choroby przełyku i żołądka. Konferencja odbędzie się w Lublinie 14 i 15 czerwca 2019 roku.


Biorąc pod uwagę sukces pierwszej edycji Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych, zorganizowanej w Krakowie w 2018 roku, postanowiliśmy kontynuować organizację spotkań chirurgów z regionu Lubelszczyzny i Małopolski. Spotkania te – poza wartością naukową i czysto merytorycznym charakterem – mają charakter integracyjny dla środowiska chirurgów. Są także doskonałą okazją do pogłębiania wieloletniej współpracy między lekarzami reprezentującymi II Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz I Katedrę Chirurgii Ogólnej i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne odbywają się pod honorowym patronatem Rektorów – Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Wojciecha Nowaka. Tegoroczna edycja znakomicie wpisuje się w obchody 130. rocznicy powstania Towarzystwa Chirurgów Polskich i 75. rocznicy utworzenia chirurgii uniwersyteckiej w Lublinie.


Program naukowy II Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko pojętą problematykę naukową i kliniczną, dotyczącą podstaw patofizjologii, diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka układu pokarmowego, przede wszystkim w zakresie chorób przełyku i żołądka. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny i specjalności medyczne, między innymi gastroenterologię, chirurgię, endoskopię zabiegową oraz nauki podstawowe.


Intencją organizatorów konferencji jest także, aby uczestnicy mieli okazję poznania bogatej historii i tradycji kulturowych regionów Lubelszczyzny (i Lublina) oraz Małopolski (i Krakowa). Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie spełni Państwa oczekiwania w zakresie programu naukowego, pozwoli także miło spędzić czas w gronie przyjaciół na lubelskiej Starówce.Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Program

PIĄTEK, 14 CZERWCA 2019 r.

11:00-11:30 Rejestracja


11:30-13:30 Sesja I PRZEŁYK BARRETTA

Przewodniczący sesji: prof. Anita Gąsiorowska, prof. Grzegorz Wallner

 • Podstawy patofizjologiczne rozwoju przełyku Barretta – prof. Grzegorz Wallner, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Podstawy molekularne przełyku Barretta – prof. Anita Gąsiorowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Przełyk Barretta a gruczolakorak przełyku – skrining, diagnostyka różnicowa – dr n. med. Andrzej Bielasik
 • Indywidualizacja terapii przełyku Barretta w zależności od stopnia zaawansowania zmian morfologicznych – dr hab. n. med. Tomasz Marek, ŚUM w Katowicach
 • Terapia spersonalizowana gruczolakoraka przełyku – dr hab. Rafał Stec, Warszawski Uniwersytet Medyczny


13:30-14:00 Przerwa z poczęstunkiem


14:00-16:15 Sesja II POWIKŁANIA SEPTYCZNE W CHIRURGII PRZEŁYKU

Przewodniczący sesji: prof. Tadeusz Orłowski, prof. Jarosław Kużdżał

 • Zespół Boerhavego – diagnostyka i terapia – dr hab. Janusz Włodarczyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Zapalenie śródpiersia w przebiegu perforacji przełyku –  prof. Tadeusz Orłowski, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Nieszczelności zespoleń po operacji wycięcia przełyku – problem interdyscyplinarny chirurga, anestezjologa, endoskopisty – dr hab. Tomasz Skoczylas, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zasady postępowania w jatrogennych uszkodzeniach przełyku – prof. Krzysztof Grabowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szacowanie ryzyka powikłań pooperacyjnych i zgonu w chirurgii przełyku – prof. Jarosław Kużdżał, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


16:15-16:30 Przerwa kawowa


16:30-18:30 Sesja III CHOROBA WRZODOWA – PRZESZŁOŚĆ CZY STALE AKTUALNY PROBLEM KLINICZNY

Przewodniczący sesji: prof. Tomasz Mach, prof. Halina Cichoż-Lach

 • Epidemiologia i współczesne podstawy patofizjologiczne choroby wrzodowej prof. Barbara Skrzydło-Radomańska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Krwawienia z górnego odcinka układu pokarmowego pochodzenia trawiennego – prof. Tomasz Mach, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Współczesne zasady leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
  a. Rola gastroenterologa – prof. Grażyna Rydzewska, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  b. Rola chirurga – prof. Antoni Czupryna, Dr Janusz Legutko, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Choroba wrzodowa a rak żołądka w XXI wieku – prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż- Lach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


SOBOTA, 15 CZERWCA 2019 r.


8:30-10:45 Sesja IV POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA

Przewodniczący sesji: prof. Wojciech Kielan, dr hab. Marek Sierżęga

 • Wczesny rak żołądka – możliwe opcje terapeutyczne
  a. Rola endoskopisty / gastroenterologa – dr n. med. Arkadiusz Bednarczuk, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  b. Rola endoskopisty / chirurga – dr hab. Witold Zgodziński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Limfoplazja w raku żołądka – znaczenie diagnostyki węzła wartowniczego i zakresu limfadenektomii – dr hab. Marek Sierżęga, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Resekcje wielonarządowe w raku żołądka – prof. Wojciech Kielan, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Chirurgiczne techniki minimalnie inwazyjne w terapii raka żołądka – dr Artur Binda, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Chirurgia robotowa w nowotworach żołądka – prof. Tomasz Rogula, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


10:45-11:05 Przerwa kawowa


11:05-12:50 Sesja V POSTĘPY W TERAPII SKOJARZONEJ NOWOTWORÓW PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

Przewodniczący sesji: prof. Piotr Richter, dr hab.  Tomasz Skoczylas

 • Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku przełyku  dr hab. Tomasz Skoczylas, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku żołądka – prof. Piotr Kołodziejczyk, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Rola wielodyscyplinarnej terapii w raku przełyku i żołądka – prof. Antoni Szczepanik, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Indywidualizacja i personalizacja leczenia nowotworów przełyku i żołądka z perspektywy końca II dekady XXI wieku – prof. Piotr Richter, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


12:50-13:05 Zakończenie konferencji


Patronat i Komitet Honorowy

PATRONAT HONOROWY


Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


KOMITET HONOROWY


Wojewoda Lubelski
Dr hab. Przemysław Czarnek
Prezydent Miasta Lublin
Dr Krzysztof Żuk


Partnerzy

Partner

      

 


 Wystawcy


                


      
Konferencja pod patronatem
Towarzystwa Chirurgów Polskich


Partner lokalny


Patroni medialni

          

       

Organizator

Organizator logistyczny:

Wydawnictwo Czelej


Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego

I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika RydygieraBiuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

03-968 Warszawa

Ul. Saska 9J

Tel. 22 616 60 52

Kolacja

W piątek (14.06.2019 r.) po części merytorycznej konferencji, Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników wydarzenia do udziału w kolacji w stylu pubowym, w restauracji Browar Lublin. W trakcie wieczoru będą mieli Państwo przyjemność spróbowania piwa, warzonego na miejscu.


Zapraszamy do świata bluesa i rocka, pełnego energii klubowej i dobrego klimatu!

Informujemy, że obowiązuje strój mniej oficjalny, casual.


Uroczysta kolacja nie jest częścią konferencji i jest finansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Medtech

Organizator oświadcza, że niniejsze Wydarzenie ma charakter lokalny i zgodnie z Kodeksem Medtech/Polmed Organizator nie może wystąpić o nadanie mu Certyfikatu zgodnego z wyżej wymienionym Kodeksem. Jednakże Organizator oświadcza, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby Wydarzenie odpowiadało przyjętym w tym Kodeksie standardom.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

tel. kom.: +48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Dariusz Głażewski

e-mail: dariusz.glazewski@czelej.com.pl

tel. kom.: +48 512 440 050, tel.: 81/ 446 98 11 wew. 14

Kontakt ws. organizacyjnych:

Patrycja Gnypek

e-mail: patrycja.gnypek@czelej.com.pl

tel. kom.: +48 664 911 206